top of page

Co je terapie hrou?  

Hra patří k základním vzorcům našeho života. Terapie hrou s rogeriánským přístupem ( na osobu zaměřený přístup) přistupuje k dítěti tak, že dítěti je dána svoboda hrát si s jakoukoliv hračkou v herně  a terapeut jej při hře doprovází. Zrcadlí emoce, děje a nápady dítěte. Je však několik základních pravidel. Je omezen čas, počet hraček, hračky nesmí ničit apod. Tento svobodný prostor dává dítěti možnosti se vyjádřit a býti samo sebou. Hra sama působí léčebně a terapeuticky.Tento způsob práce s dětmi je vhodný pro věk od 3-11 let. Hra vytváří sama terapeutický proces, který se v bezpečí empatie, akceptace a svobody postupně projevuje větší svobodou, sebe přijetím a schopností se ošetřit. První setkání mám s rodiči či pečující  osobou. Poté pracuji s dítětem 3X a následuje opět setkání s rodiči. 

bottom of page