top of page
Písečné duny

Má specializace

 Péče o duši a příjemný rozhovor

Rád se s lidmi potkávám a naslouchám. Asi jste někdy zažili při setkání s přítelem, že mluvíte a stále mluvíte a je vám dobře. Rozhovor plyne a dovíte se mnoho o sobě i o druhém. Tento prostor setkání, dialogu a humoru velmi rád s druhým utvářím. Je léčivý.

 Carl Rogers a terapie hrou

Můj život proměnilo setkání s Carlem Rogersem skrze sebezkušenostní terapeutický  výcvik. V komunitě jsem prožil chvíle hluboké empatie a společného až „telepatického“ propojení. Rovněž jsem si sáhl na to, jak klíčové je být sám sebou (autenticita). Svobodně se vyjadřovat a někdy jít proti proudu kývačů  a falešných úsměvů. Bylo pro mě nové objevit, že lze druhého obejmout, přijmout a akceptovat, i když je zcela jiný. Tuto trojici empatii, autenticitu a akceptaci se snažím vzájemně udržovat v rozhovoru s každým klientem. Tento přístup jsme si rozšířil ještě o terapii hrou. Hra s důrazem rogerianským je svobodným prostorem pro všechny emoce dětí. Sami si dokáží pomoci, když jsou vhodně ve hře doprovázeny právě s empatií a akceptací. 

Eriksonovská hypnoterapie - relaxace

Setkání s Eriksonovsou hypnoterapií  mě naučilo, že v našem životě velmi často prožíváme stav změněného vědomí  (například denní snění, zakoukání do oblohy), který  nám  pomáhá. Naše nevědomí je „hodný kouzelný dědeček“, jenž nám pomáhá žít,  čerpat naději, řeší za nás spoustu problémů. Pracuji proto hodně s relaxační hypnózou a imaginací a po pravdě řečeno propojuji hypnoterapii s hlubinou psychologií. Řečeno česky, při hypnóze (změněném stavu vědomí) vytanou často nejrůznější metafory, obrazy a symboly, které klientům pomáhají. Hypnóza funguje pouze u dospělých. Děti jsou v magickém světě fantazie pořád. 

Gestaltterapie- tvarování a růst

Tzv. tvarové psychologie. Co je obsahem? Náš život se často mění, avšak největší napětí působí nedokončené události. Mají v nás nedokončený tvar. My lidé jako bytosti jsme neustále otevřené toku budoucnosti. Neustále přicházejí nové tvary, současně  mnohé staré v sobě nemáme dostatečně uzavřené, a to i na té nejsubtilnější tělesné úrovni. Když je velké napětí mezi neuzavřeností starých tvarů a přísunem nových, tak vzniká diskonfort, v němž je náš organismus uvězněn. Cílem terapie je uzavřít tvar, najít tvar, tvůrčí hru, vnímat přítomnost a odreagovávat tvořivě neuzavřené. Jsem překvapen z hravosti a tvořivosti tohoto přístupu, který silně zdůrazňuje lidské potřeby a vědomou přítomnost. 

Můj přístup

 Osobně se zaměřuji na každého člověka jakožto člověka. Snažím si nevytvářet žádné předsudky ani domněnky. Prostě v setkání s každým člověkem žasnu, naslouchám a cítím. Když to jde dobře, a ono samo to často tak jde, rád říkám, že nám dobře teče společný rozhovor, energie anebo je mezi námi příjemné „živoucí pole". Když je "pole vyladěné" dojde většinou k nějakému společnému odkrytí a nahlédnutí. Péče o duši se nedá nějak uchopit, ale je to setkání, kde se může každý cítit sám sebou, může pokládat otázky a může u sebe mlčet. V dobrém poli mohou být jakékoli emoce nebo představy. Co vlastně nabízím je prostor svobody, jenž je léčivý sám.

 

Ve svém přístupu se chci oprostit od nějakých předem zaběhaných forem.  Chci současně vzdát hold různým přístupům a metodám. Tedy všechny myslitele a proudy používám spíše jako žebřík, po němž je dobré vyjít, avšak je důležité jej také zahodit. Stojíme na ramenech obrů. Já všem obrům děkuji.  Mému srdci je blízká Franklova logoterapie (vůle ke smyslu), rodinná terapie (každý jsme součástí většího celku) a hlubinná psychologie (symbol nás utváří).  Pochopitelně i toliko dnes populární koučink, jenž  lze považovat pouze za "výcuc" Eriksona,  je přístup velmi účinný a pochopitelně i ten někdy nějak skrytě používám. Změna však opravdu vychází zevnitř. Nelze k ní dojít metodou ani strategií. Změna je čekání na kouzelného dědečka, jenž dobře ví, co má udělat. Mým cílem tedy je vzbudit a spolupracovat s dědečkem, jehož moudrost používali všechny generace před námi. Přeskočení jiskry to je cíl péče o duši.

Můj přístup
bottom of page