Má specializace

 Péče o duši a příjemný rozhovor

Rád se s lidmi potkávám a naslouchám jedinečnosti každého. Asi jste někdy zažili při setkání s přítelem, že mluvíte a stále mluvíte a je vám dobře. Rozhovor plyne a dovíte se mnoho o sobě i o druhém. Tento prostor setkání, dialogu a humoru velmi rád s druhým utvářím a má v sobě velikánskou moc. Tuto schopnost jsem si možná nějak osvojil díky mému studiu filosofie, teologie a psychoterapie. Přesto však je to spíše umění a čekání na přeskočení jiskry, jež zapaluje k životu. Mám radost, když se jiskry zapalují a může se rozhořet touha po životě a tázání.

Na osobu zaměřený přístup Carla Rogerse

Můj život proměnilo setkání s Carlem Rogersem skrze sebezkušenostní terapeutický  výcvik. V komunitě jsem prožil chvíle hluboké empatie a společného až „telepatického“ propojení. Rovněž jsem si sáhl na to, jak klíčové je být sám sebou (autenticita). Svobodně se vyjadřovat a někdy jít proti proudu kývačů  a falešných úsměvů. Bylo pro mě nové objevit, že lze druhého obejmout, přijmout a akceptovat, i když je zcela jiný. Tuto trojici empatii, autenticitu a akceptaci se snažím vzájemně udržovat v rozhovoru s každým klientem.

Eriksonovská hypnoterapie 

Setkání s Eriksonovsou hypnoterapií  mě naučilo, že v našem životě velmi často prožíváme stav změněného vědomí  (například denní snění, zakoukání do oblohy), který  nám  pomáhá. Naše nevědomí je „hodný kouzelný dědeček“, jenž nám pomáhá žít,  čerpat naději, řeší za nás spoustu problémů. Pracuji proto hodně s relaxační hypnózou a imaginací a po pravdě řečeno propojuji hypnoterapii s hlubinou psychologií. Řečeno česky, při hypnóze (změněném stavu vědomí) vytanou často nejrůznější metafory, obrazy a symboly, které klientům pomáhají a doprovází je.

Můj přístup

 Osobně se zaměřuji na každého člověka jakožto člověka. Snažím si nevytvářet žádné předsudky ani domněnky. Prostě v setkání s každým člověkem žasnu, naslouchám a cítím. Když to jde dobře, a ono samo to často tak jde, rád říkám, že nám dobře teče společný rozhovor, energie anebo je mezi námi příjemné „živoucí pole". Když je "pole vyladěné" dojde většinou k nějakému společnému odkrytí a nahlédnutí. Péče o duši se nedá nějak uchopit, ale je to setkání, kde se může každý cítit sám sebou, může pokládat otázky a může u sebe mlčet. V dobrém poli mohou být jakékoli emoce nebo představy. Co vlastně nabízím je prostor svobody, jenž je léčivý sám.

 

Ve svém přístupu se chci oprostit od nějakých předem zaběhaných forem.  Chci současně vzdát hold různým přístupům a metodám. Tedy všechny myslitele a proudy používám spíše jako žebřík, po němž je dobré vyjít, avšak je důležité jej také zahodit. Stojíme na ramenech obrů. Já všem obrům děkuji.  Mému srdci je blízká Franklova logoterapie (vůle ke smyslu), rodinná terapie (každý jsme součástí většího celku) a hlubinná psychologie (symbol nás utváří).  Pochopitelně i toliko dnes populární koučink, jenž  lze považovat pouze za "výcuc" Eriksona,  je přístup velmi účinný a pochopitelně i ten někdy nějak skrytě používám. Změna však opravdu vychází zevnitř. Nelze k ní dojít metodou ani strategií. Změna je čekání na kouzelného dědečka, jenž dobře ví, co má udělat. Mým cílem tedy je vzbudit a spolupracovat s dědečkem, jehož moudrost používali všechny generace před námi. Přeskočení jiskry to je cíl péče o duši.

 

Kontakt se mnou a na mě

Setkání jsou většinou poměrně rychle proměňující, protože se soustředíme na malinké změny, které pak působí změny velké (efekt lavinové koule). Vedle empatického naslouchání, akceptace a vlastní opravdovosti se  soustředím  na tzv. krátkou terapii (koučink),  krizové situace a využívám hypnoterapii. Ovšem někdy se jeví jako důležitější i dlouhodobá terapie a podpora, protože zatím žádný kouzelný terapeutický prut neexistuje. Pro každého klienta vytvářím jedinečný terapeutický přístup.

Cena za individuální hodinové sezení je 1000 Kč a za párové a skupinové 1500Kč/90 minut. V případě studentů, seniorů a finančně zatížených klientů se lze domluvit na slevě (až 60%).

Terapeutická  setkání nabízím v pondělí a ve středu. V pondělí však v prostorách Ladírny. Ve středu v prostorách Prosoché. 

Obě kanceláře jsou v Budečské ulici na Vinohradech nedaleko od Náměstí Míru.

Pondělí Ladírna:

Budečská 9, Praha 2 - Vinohrady, zvonek označený "Ladírna"
Více zde: https://www.psychoterapievpraze.cz

Středa Prosoché:

Budečská 35, Praha 2, Vinohrady, (5 minut od Náměstí Míru).

Více zde :https://prosoche.cz/

tel: 607 730 419 v oddobí koronaviru konzultuji přes Whatsup

Vytvořeno  Jakub Formánek, Ph.D.