Jakub Formánek 

Ph.D.  podpůrné konzultace, hypnoterapie, péče o duši a koučink.
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon

DIČO: CZ8201310425

IČO: 06816134

Služby

 1. Psycho-spirituální doprovázení při ztrátě smyslu a krizi.

 2. Psychoterapeutická podpora, konzultace a péče o duši..
 3. Zmírňování poruch spánku, bolesti, úzkosti a depresivity aj.pomocí hypnoterapie.
 4. Koučování zaměřené na řešení, NLP a life-koučink.
 5. Tvorba  posilujících rituálů, imaginace a relaxace.
 6. Zpracovávání truchlení, traumat  a  krize.
 7. Příjemné posilující příběhy měnící podvědomí .
 8. Práce s rodinou, páry i dětmi. 

Nabízím setkání pro kohokoli, kdo prochází ztrátou životní orientace, krizí, bezesmyslností práce, životní tísní, bezmocí, úzkosti a zkrátka neví, kde mu teď hlava stojí. Spoluvytvářím s klientem příjemné prostředí, jež samo nabízí cestu ven, úlevu anebo naději. Je to cesta hledání, čekání, cítění, pročišťování a objevování. Pracuji také s relaxací, sny, meditací, koučinkem, modlitbou, rituály, vyprávěním a hypnózou. Vnímám řeč těla. Naše vnitřní problémy se vyjevují na našem těle. (Tělo nikdy nelže.) Jsem šťastný, když se klientům po setkání uleví  fyzicky, vidí nové obzory, zdroje  a najdou si vlastní smysluplnější životní cestu.

.
 1. Flexibilní a rychlé přihlášení do terapie.
 2. Efektivní směřování ke změně.
 3.  Hledání smyslu, uvolnění a relaxace. 
 4. Tvorba osobních rituálů a imaginací

 5. Celostní, spirituální a  psychosomatický pohled.

 6. Klient se naučí hluboké relaxaci.
 7. Posílení vlastního sebevědomí - Já (autenticity)