top of page
Vyhledat
  • Obrázek autorajakubformanek

Proč jezdit na Manželská setkání YMCA familia do Třeště? (Můj osobní pohled)

Aktualizováno: 15. 10. 2018

Protože manželská setkání (MS) mi (nám) pomáhají najít znovu smysl a opěrné body pro naše vzájemné manželské soužití a žití vůbec. Jinak řečeno, myslím, že jeden z hlavních důvodů v dnešní “ tekuté době“, proč jsou manželé spolu, je, že chtějí být spolu. Totiž dnešní doba nám neklade žádné nutné existenční nebo morální podmínky pro to, proč udržovat rodinu, být ještě spolu. Rozhodnutí mít rodinu a udržovat ji plyne z osobního rozhodnutí, hodnot a naděje.Co tedy chci říci, manželská setkání mi (nám) pomáhají si znovu uvědomit, proč jsme spolu, a proč nám dvou stojí za to být spolu. Oba si nacházíme něco, v čem chceme zůstat, a co je naším vlastním uměleckým dílem – naše rodina. Ač jsme oba věřící lidé, od nichž se žel často nerealisticky očekává, že je jim vše na hodnotové škále jasné, přesto a navzdory znovu a znovu sám pro sebe a společně s mou manželkou potřebuji hledat a najít, v čem naše manželství spočívá a kde má své zdroje. MS je pro mě prostor, kde můžeme vždy znovu začít, či spíše doslova začít od nuly . Restart a prostor pro toto hledání a nalézání vedoucí přes různá úskalí máme v týdenních manželských setkáních , víkendech ve školním roce, akcích pro chlapi (iniciace) a ženy aj.


Vrátím se však k manželským týdenním setkáním samým. Proč na ně jet a co vás čeká? Začnu předsudky, aby se zmenšily. Myslím, že každý normální člověk a manžel zvláště se vyděsí, když slyší o akci kde je asi 80 párů s a spoustu dětí. Před očima se vyjeví masová akce, a navíc každý někdy zažil nějaké agitační akce typu „takto je to správné“. S plným klidem mohu říci, že právě toto manželská setkání nejsou, byť ve velké skupině a někdy i v doprovázejících párech se najdou lidé, kteří mají k manželskému setkání až "náboženskou úctu", protože jim třeba nějaké vodítko hodně pomohlo, a tak ho „prostě musí říkat vehementně druhým". Současně obecně jako ochranný štít svobody ve skupinkách před „pácháním dobra druhým“ platí oficiálně na MS hesla tohoto druhu: „Každý to má jinak a je jedinečný.“ „Nejsou návody, jasná řešení ale vodítka.“ „ Poslouchej, nepoučuj, nepodsouvej a respektuj.“ „Jste tady hlavně jeden pro druhého.“ Tato často vyřčená pravidla zvláště od organizátorů velmi pomáhají ke svobodě a větší důvěře na MS.Co chci říci, abych ještě zmírnil falešné předsudky? Na manželských setkáních je blog přednášek párů. Tyto přednášky jsou zpravidla s nějakým nosným tématem: konflikt, sebevědomí, odpuštění, komunikace, potřeby, emoce, sex etc. Avšak téma je podáváno tak, jak to jednotlivé páry mají. Nejde o to druhé poučovat, ale říci, jak to mají, co jim pomáhá a co je těžké. Mnohokrát jsem prožil na manželském setkání, jak jiný pár má hodně podobné problémy jako my a ve stejných situacích dochází ke „tření“ a nedorozumění. Kolikrát jsem se musel popadat za břicho, že vidím před očima vlastní hloupost, ješitnost a nemám náhled. V přednáškách je rovněž trochu něco zmíněno z rodinné terapie (často jsou zdrojem Chválovi), avšak nejedná se o nějaké levné návodové rady, ale spíše o to, aby člověk získal nadhled. Trochu zjistil, co se dá, nedá a co je úplně normální pro všechny páry a jejich zrání pohledem rodinné terapie.
Krom přednášek je rovněž blog skupinek, kde jsou většinou tři páry pohromadě a mají možnost společně mluvit nad přednáškou, řešit společně praktické úkolové otázky se svou manželkou. Skupinky nejsou od toho, že se na nich vedou pouze nějaké přátelské řeči či debatní kroužky, ale dávají možnost mluvit a říci si věci s vlastní ženou. Často se stává, že jednomu v páru něco „docvakne“, co slyšel v přednášce anebo říká druhý. Pohledy a náhledy se tak přirozeně ve skupině prolínají. Potkáte velmi sympatický pár anebo něco je vám krajně nepříjemné, což obojí obohacuje, a rychle se to v dynamice skupinky proměňuje v perly a zlato. Nejde o žádné skupinové terapie, ale setkání, kde si věci lidé můžou říci, a tím se obohatit. Vzpomínám, jak mě manželka během mých prvních manželských setkání zahrnula takovými názory a pocity, že jsem o nich neměl do té doby „páru“. Tato skutečnost nám velmi pomohla si věci jasněji říct, slyšet se, uvolnit některé vytlačené věci, prostě začít ten zaprášený koberec našeho života čistit a vymést z něj nánosy prachu. Osvětlující také bylo setkat se s jinými páry a vidět tu jejich vnitřní dynamiku a žár. Přiznám se, že z žáru některých párů žiji dodnes. Možností je rovněž mluvit osobně s psychoterapeuty a duchovními, kteří jsou plně k dispozici pro všechny. Je přítomna i velká škála odreagování. Vedle skupinek a přednášek se na MS výborně jí, pije skvělé víno, tancuje, griluje, zpívá a sportuje.Ještě málo k víkendům a iniciaci mužské. Víkendy zvané obnovy jsou dvě: na podzim a na jaře. Pro nás je to s manželkou příležitost, že jsme celý víkend spolu ve společnosti skvělých lidí, kde je připraven většinou dobrý program podobný manželským setkáním. Během roku si vůbec na sebe neuděláme čas, ale obnovy nám to dávají. K mužské iniciaci by to chtělo samostatný článeček. Nicméně, prožitek být jenom s muži a být o samotě v tichu s muži je mimořádný. Když k tomu přidám, že v iniciaci každý muž prožije život, smrt a nový život, není, co dodat. Nám mužům chybí přechodové rituály, potřebujeme truchlit, řvát, bubnovat, mlčet a někdy tancovat jako blázni. Potřebujeme se znovu narodit i umírat. Proto jet na mužskou iniciaci. Je to proměna. Bytostně patří k manželskému setkání. Pokud jste ještě nebyli, jeďte! Manželská setkání a další s tím spojené akce obohatí Váš život a časem i promění.


P.S. Vše v tomto textu je můj osobní pohled a pozitivní zkušenost bez autorizace pořadatelů. Tento text píši, protože jsem za MS velmi vděčný a přeji jejich návštěvu každému a stejně jako každému chlapovi bych přál zážitek mužské iniciace.

438 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page