Vyhledat
  • jakubformanek

Manipulace mysli národa Andrejem Babišem za pomoci tradičních technik KGB

Aktualizace: 13. říj 2018


Představuji několik manipulačních technik, které AB používá ve své „argumentaci“, výstupech a propagaci. Některé z nich se používají ve forenzní psychologii a případně ve výcviku agentů. Abyste se druhému „našroubovali“ do mysli, dali brouka do hlavy, je třeba několik kroků: 1) Proti otázkám použít metaforu a jakkoli odklonit pozornost. 2) Přerámovat pomalými kroky otázku, podsunout několik drobných demagogií a postupně otázku či téma proměnit. 3) V přerámování označit viníka a dát nový, a pokud možno narativní rámec, a vytvořit mýtus o konspiraci. 4) Vždy obvinit druhé, když mluví pravdu, že lžou. 5) Neustále opakovat věci dokola metodou zaseklé desky, až se věc stane pravdou. Dále si ukážeme konkrétněji, jak AB tyto kroky používá.


1) AB nikdy na otázky neodpovídá přímo, ale hned nabídne nějakou metaforu, odbočku nebo začne mluvit o něčem jiném. To vyvolá často dojem v posluchačích, že si AB asi nějak nerozuměl s reportérem a slušní reportéři z ČT, jako je například V. Moravec, jej nezastaví a celou otázku okamžitě nevrátí zpět. Odklonem pozornosti vyvolá AB dojem „obyčejného“ člověka, jenž nerozumí složitosti, ale je „blízký všem“ lidem. Získá si tím okamžitě důvěru, čas a pozornost. Je to však zcela záměrná metoda, jak odvést pozornost moderátora a diváka. Vzbudit důvěru a navodit zmatek ve faktech. Například: „ My jsme s místopředsedou Faltýnkem o této věci mluvili…“ Začne dlouhým vyprávěním, několikrát odbočí a moderátor i divák je ztracen. Když se moderátor vzpamatuje, vypadá to jako skákání do řeči a AB má okamžitě navrch. Celý tento jev bývá v komunikaci nebo hypnoterapii pojmenován jako konfúze za pomoci disociace. Když se někoho dlouho ptáte a on odpovídá zcela jinak, začnete se cítit ztraceně – v konfúzi. Pozornost vědomí je rozštěpena. To je ideální stav, jak se nabourat do Vaší mysli a něco Vám podsunout nebo jen zmást. Ideální chvíle pro "Trojského koně" či "brouka do hlavy". Proto následuje další krok.


2) AB postupně začne pře-rámovávat skutečnost. Například trochu parafrázuji: „Já jsem pana Ondráčka nevolil. Byl jsem proti, ale ANO je demokratická strana. Nevím, kdo jej z ANO volil. To jej ve skutečnosti zvolili opoziční politici.“ AB začne zvláštně kličkovat, říká pravdivé výroky, ale mění postupně formu. Zasadí jedno naprosto nepravdivé tvrzení, ale to se ztratí. Ideální desinformace je obalena asi 97% pravdy. Přičemž je důležité ještě přerámovat fakta. To se dělá asi takto. Ukáži ilustrací. Vezměte si tužku a papír a sledujte tyto instrukce: „Namaluj kolečko.“ „No vidíš, to je pěkné kolečko, ale ty bys také mohl v tom kolečku anebo raději místo něj namalovat obdélník.“ „Výborně obdélník. No, a na ten obdélník namaluj okno s okenicemi.“ „A víš ty co, okno může každý rozbít a dostat se dovnitř. Namaluj tam místo okenic mřížky.“ A ejhle najednou už je namalované vězení s mřížemi!? Trojský kůň se dostal tam, kde má být! Vlastně jste namalovali něco, co ani nechcete. Metoda „našroubování“ má svou historii:

Tato metoda postupného „našroubování“ do mysli, po malých dávkách podsouvané lži a přerámovaní se začala používat především v KGB kolem roku 1930 pro to, aby náhodně zatčení, aby byli naplněny statistiky, se nakonec sami udali a uvěřili tomu, že se snažili o vlastizradu. Miliony lidí takto podepsalo vlastní falešné doznání díky této metodě a nebylo třeba mučení, stačilo velmi promyšlené přerámovaní, a pak lze do mysli vložit cokoli. Metodu popisuje Solženicyn v prvních dvou kapitolách Souostroví Gulag. Teprve po několika týdnech si lidé na Sibiři uvědomili, že podepsali hloupost, ale to je pozdě.


Tato metoda v ČR nebyla ještě používaná na Miladu Horákovou, která byla donucena učit se výpověď nazpaměť, ale po ní to začalo. Protože hodně divákům bylo jasné, že Horáková svým výpovědím nevěří. To musel „totalitní démon“ změnit. Metoda přerámovaní se začala používat za pomoci KGB až po Horákové. Byla výhodnější. Obviněný musí uvěřit, že je viník. Je třeba mu to našroubovat do hlavy. AB tuto metodu používá a je na jeho projevech zjevná. Všichni dobří agenti ji znají a byli v ní cvičeni. Našroubovat se do hlavy a současně umět se bránit proti našroubování. To byl jejich výcvik. To je tradice KGB, kterou převzalo velmi rychle i CIA. Pokračujme však ještě k dalšímu kroku.


3) Po přerámovaní je důležité označit viníka. Přenést plně pozornost jinam. Sugestivně ji zakořenit na nějakém obětním beránku. Například parafrázuji: „Pana Ondráčka zvolila opozice, aby mohla vyvolat protesty občanů.“ „Všechen odpor vůči mně a ANO je pozůstatek zkorumpovaného systému, který se snaží bránit, a tím mě a ANO znemožnit.“ AB je velmi dobře poučen, že je třeba hledat viníka, a tím uspokojit hledání obětního beránka pro lidskou masu. Stalin viděl všude třídního nepřítele, a tím si udržel moc. AB se již teď dopouští stejných projekcí. Hon na „amerického brouka“ je jistota (energie) "samožerného" systému. Lidské masy rádi házejí kamenem na oběti a pak se jdou rádi najíst. AB to velmi dobře ví a umí. Nepřítel však nestačí. Pravda musí být zaměněna za lež. Viz dále.


4) Pokud někdo něco řekne pravdivého, AB to hned napadá a křičí, že je to lež. Ve světle eriksonovské hypnoterapie, čím více někdo křičí, že něčím není, tak tím více tím je. AB: „Já jsem nikdy s nikým s StB nespolupracoval. Je to lež.“ Každé „ne“ znamená v řeči našeho podvědomí „ano“. Divák v konfúzi však nemůže rozpoznat, kdo mluví pravdu a kdo lže, když druhý napadá tvrzení prvního, že je to lež. Opět je třeba si vzpomenout na lživou sovětskou propagandu. Vždy lhát, to udrží lež. Jakkoli je věc absurdní až po „amerického brouka“ – mandelinku bramborovou.5) Jak se říká: Stokrát opakovaná lež se se stane pravdou. Koneckonců manažerská asertivní metoda „zaseknuté gramofonové desky“, musíte neustále opakovat dokola svou pravdu, až se to stane, je ve spojení s předchozími body velmi účinná metoda. Potvrzujete touto metodou v druhých jistotu, stálost a bezpečí. Když se vytrvá, tak se druhý podvolí. Všechny totalitní režimy nebo reklamy neustále dokola opakují jedno heslo. Je to velmi účinné a staletími ověřené, jak druhého přesvědčit. Orwell tuto myšlenku zvěčnil v ministerstvu lásky.

Věřím, že pokud si budeme všichni společně způsob komunikace AB všímat, vnímat ji a veřejně ji pojmenovávat, tak ztratí svou sílu. Vědět , co druhý dělá, a jak připravuje past pro naši mysl, je základem toho se nenechat chytit. Kéž by se reportérům a politikům dařilo pojmenovávat a znovu a znovu manipulaci AB . Věřím však, že každý, kdo si osvojí těchto pět bodů v realitě a bude sledovat AB, mi dříve nebo později dá za pravdu. Těchto pět bodů se rovněž hodí pro život, když se setkáte s manipulátory anebo s jedním žijete. Nedejte se vtáhnout. Úplně nejlepší je mířit na druhého stejnou zbraní anebo utéct. „Našroubování“ je téměř dokonalá technika, kterou vyvinula moderní doba spolu s holocaustem a atomovou bombou. Lze ji však rozpoznat. Šiřte, sledujete a informujte o estébácké komunikaci AB, která pochází z moderních výslechových metod KGB a dnes ji používají v politickém marketingu.
31,952 zobrazení

Kontakt se mnou a na mě

Setkání jsou většinou poměrně rychle proměňující, protože se soustředíme na malinké změny, které pak působí změny velké (efekt lavinové koule). Vedle empatického naslouchání, akceptace a vlastní opravdovosti se  soustředím  na tzv. krátkou terapii (koučink),  krizové situace a využívám hypnoterapii. Ovšem někdy se jeví jako důležitější i dlouhodobá terapie a podpora, protože zatím žádný kouzelný terapeutický prut neexistuje. Pro každého klienta vytvářím jedinečný terapeutický přístup.

Cena za individuální hodinové sezení je 1000 Kč a za párové a skupinové 1500Kč/90 minut. V případě studentů, seniorů a finančně zatížených klientů se lze domluvit na slevě (až 60%).

Terapeutická  setkání nabízím v pondělí a ve středu. V pondělí však v prostorách Ladírny. Ve středu v prostorách Prosoché. 

Obě kanceláře jsou v Budečské ulici na Vinohradech nedaleko od Náměstí Míru.

Pondělí Ladírna:

Budečská 9, Praha 2 - Vinohrady, zvonek označený "Ladírna"
Více zde: https://www.psychoterapievpraze.cz

Středa Prosoché:

Budečská 35, Praha 2, Vinohrady, (5 minut od Náměstí Míru).

Více zde :https://prosoche.cz/

tel: 607 730 419 v oddobí koronaviru konzultuji přes Whatsup

Vytvořeno  Jakub Formánek, Ph.D.